كاربر ميهمان پنجشنبه، 7 ارديبهشت 1396
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

ویژه نامه های الکترونیکی

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:25:09

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:19:54

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:19:10

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:25:09


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:19:54


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:19:10


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:18:33

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:12:59

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:12:55

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:18:33


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:12:59


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-09:12:55


ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-12:59:11

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:28:49

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:28:06

ديدار مديران پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس با معاون فرهنگي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
17 مهر 1391-12:59:11


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:28:49


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:28:06


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:27:22

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:26:33

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:25:52

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:27:22


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:26:33


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:25:52


مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:23:44

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:17:48

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:13

مراسم رژه نيروهاي مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس
1 مهر 1391-10:23:44


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:17:48


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:13


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:12

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:10

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:15:42

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:12


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:16:10


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:15:42


شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:14:39

ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي  آقاي دكتر فرهاد دانشجو
25 تير 1391-21:15:28

ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي  آقاي دكتر فرهاد دانشجو
18 تير 1391-21:08:00

شوراي راهبردي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
25 مرداد 1391-15:14:39


ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي آقاي دكتر فرهاد دانشجو
25 تير 1391-21:15:28


ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي آقاي دكتر فرهاد دانشجو
18 تير 1391-21:08:00


ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد آقاي دكتر دانشجو
18 تير 1391-20:40:58

ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد آقاي دكتر دانشجو
18 تير 1391-15:31:40

پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:31:23

ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد آقاي دكتر دانشجو
18 تير 1391-20:40:58


ديدار مديران ارشد پژوهشگاه با رئيس دانشگاه آزاد آقاي دكتر دانشجو
18 تير 1391-15:31:40


پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:31:23


پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:30:19

پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:27:41

پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:27:01

پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:30:19


پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:27:41


پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:27:01


پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:23:58

سيزدهمين سالگرد شهادت امير‌ سپهبد شهيد علي صياد شيرازي‌
22 فروردين 1391-13:25:33

سيزدهمين سالگرد شهادت امير‌ سپهبد شهيد علي صياد شيرازي‌
22 فروردين 1391-13:11:26

پيكر 96 شهيد تازه تفحص شده بر روي دستان مردم شهيد پرور
8 خرداد 1391-13:23:58


سيزدهمين سالگرد شهادت امير‌ سپهبد شهيد علي صياد شيرازي‌
22 فروردين 1391-13:25:33


سيزدهمين سالگرد شهادت امير‌ سپهبد شهيد علي صياد شيرازي‌
22 فروردين 1391-13:11:26


دفاع مقدس
كسر خدمت
اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

فرآيند انجام پروژه‌ تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازي

نمايش...

خاطره
خاطره سردار سوداگر از آيت الله هاشمي

خاطره سردار سوداگر از آيت الله هاشمي

سردار احمد سوداگر چند روز قبل از عروج آسماني خود بخشي از ناگفته هاي خويش از سالهاي دفاع مقدس را به همراه خاطره اي جالب از فرمانده جنگ (آيت الله هاشمي رفسنجاني) بازگو كرد.

نمايش...

عمومي
پرونده «قرارگاه رمضان»

پرونده «قرارگاه رمضان»

از عمليات‌هاي چريكي تا همكاري با معارضان عراقي در قرارگاه برون مرزي رمضان

نمايش...

عمومي
خاطراتي از شهيد مدافع حرم محمد بلباسي

خاطراتي از شهيد مدافع حرم محمد بلباسي

آخرين باري كه او را ديدم

نمايش...

عمومي
سردار وحيدي:

سردار وحيدي:

ايران جزو ۵ كشور برتر جهان در دقت موشكي است/ مذاكره بدون قدرت دفاعي يعني مذاكره براي تسليم

نمايش...

عمومي
محمد نظام اسلامي روايت كرد

محمد نظام اسلامي روايت كرد

ماجراي فرار بهنام محمدي از خانه براي دفاع از خرمشهر

نمايش...

فراخوان
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره