كاربر ميهمان سه‌شنبه، 3 مرداد 1396
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

ویژه نامه های الکترونیکی

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاعی دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 نهمين كارگاه تاريخ شفاهي دفاع مقدس
4 مرداد 1390-10:32:49

بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:46:09

بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:43:47

نهمين كارگاه تاريخ شفاهي دفاع مقدس
4 مرداد 1390-10:32:49


بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:46:09


بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:43:47


بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:42:39

بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:41:09

مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:54:38

بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:42:39


بازديد فرمانده كل قوا از منطقه دريايي ارتش در بندر عباس
2 مرداد 1390-12:41:09


مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:54:38


مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:52:58

مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:52:03

مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:50:36

مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:52:58


مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:52:03


مراسم اختتاميه اولين جشنواره خاطره نويسي دفاع مقدس شهر تهران
4 تير 1390-12:50:36


بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:05:45

بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:04:45

بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:03:50

بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:05:45


بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:04:45


بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:03:50


بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:02:38

رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:27:57

رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:26:00

بازديد مقام معظم رهبري از نمايشگاه دستاوردهاي علمي نيروهاي مسلح
2 تير 1390-09:02:38


رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:27:57


رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:26:00


رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:25:02

رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:23:07

جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:18:28

رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:25:02


رونمايي ازتازه هاي نشر بنياد حفظ و نشرآثار دفاع مقدس
4 خرداد 1390-11:23:07


جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:18:28


جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:17:19

جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:15:47

جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:14:23

جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:17:19


جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:15:47


جلسه تاريخ شفاهي 60 نفر از فرماندهان و رزمندگان
21 ارديبهشت 1390-11:14:23


جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:11:53

جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:11:06

جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:10:16

جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:11:53


جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:11:06


جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:10:16


جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:08:58

تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:25:38

تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:08:10

جلسه بررسي عملكرد ادارات كل بنياد حفظ آثار و نشر ارزش‌هاي دفاع مقدس
19 ارديبهشت 1390-11:08:58


تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:25:38


تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:08:10


تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:05:47

تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:03:20

سي و دومين سالگرد شهادت سپهبد شهيد محمدولي قرني
7 ارديبهشت 1390-10:22:26

تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:05:47


تشيع پيكر 8 شهيد گمنام دفاع مقدس در تهران
18 ارديبهشت 1390-11:03:20


سي و دومين سالگرد شهادت سپهبد شهيد محمدولي قرني
7 ارديبهشت 1390-10:22:26


امروز

تهاجم وپيشروي مشترك منافقين وارتش عراق از محور سرپل ذهاب


يادداشت
كارنامه سياه آل سعود (بخش پاياني)

كارنامه سياه آل سعود (بخش پاياني)

محمد نبي رودكي

نمايش...

يادداشت
كارنامه سياه آل سعود (بخش دوم)

كارنامه سياه آل سعود (بخش دوم)

محمد نبي رودكي

نمايش...

ويژه
كارنامه سياه آل سعود (بخش اول)

كارنامه سياه آل سعود (بخش اول)

محمد نبي رودكي

نمايش...

يادداشت
در دولت اسلامي ، اصل خدمت به مردم است

در دولت اسلامي ، اصل خدمت به مردم است

حسين دلاوري

نمايش...

كسر خدمت
اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

فرآيند انجام پروژه‌ تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازي

نمايش...

گفتگو
در گفتگو با دكتر مسعود اخوان فرد

در گفتگو با دكتر مسعود اخوان فرد

حمله موشكي سپاه در چارچوب قواعد بين‌الملل به عنوان دفاع از حاكميت و منافع ملي بود

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره