كاربر ميهمان جمعه، 29 دي 1396
 
پايداري - پايگاه اينترنتي پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس

صفحه نخست| ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره

جستجو:  

صفحه نخست

اخبار

محتواها

نمايشگاه

جستجو

● طرح های کسر خدمت سربازی

ویژه نامه های الکترونیکی

● فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

● پژوهشکده مدیریت و سیاست دفاعی دفاع مقدس

● پژوهشکده علوم نظامی و مهندسی دفاع مقدس

● پژوهشکده تاریخ، ادبیات و فرهنگ دفاع مقدس

پايداري - محتواها

نمايش فهرست‌وار

ويژه‌‌نامه فهرستگان


مقالات

اسناد مكتوب

تصاوير

كتاب

اسناد صوتي

اسناد ويدئويي

پايان نامه

پايداري - كاربران

ثبت نام

ورود

صفحه شخصي

ارسال

◊ مقاله

◊ سند مكتوب

◊ تصوير

◊ كتاب

◊ سند صوتي

◊ سند ويديويي

◊ پايان نامه

 بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:52:30

بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:52:13

بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:50:31

بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:52:30


بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:52:13


بازديد سردار سرلشكر پاسدار دكتر سيد يحيي صفوي از بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس
19 بهمن 1394-11:50:31


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:31

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:17

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:04

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:31


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:17


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:46:04


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:52

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:38

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:25

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:52


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:38


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:25


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:11

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:44:56

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:44:22

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:45:11


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:44:56


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:44:22


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:43:35

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:42:10

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:34:07

مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:43:35


مراسم نمادين بيعت تاريخي همافران با امام خميني(ره)
19 بهمن 1394-07:42:10


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:34:07


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:51

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:38

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:25

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:51


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:38


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:25


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:12

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:59

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:47

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:33:12


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:59


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:47


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:35

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:22

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:10

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:35


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:22


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:32:10


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:31:54

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:29:00

پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:14:28

ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:31:54


ديدار خانواده شهداي مدافعان حرم اهل بيت(ع) با رهبر انقلاب
18 بهمن 1394-10:29:00


پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:14:28


پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:14:12

پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:13:58

پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:13:43

پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:14:12


پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:13:58


پايان انتظار ۳۳ ساله خانواده شهيد تولايي
18 بهمن 1394-08:13:43همايش ملي علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پروش
همايش ملي

همايش ملي

علوم و معارف دفاع مقدس در آموزش و پرورش ۶ اسفند ۱۳۹۶

نمايش...

گفتگو
سردار رودكي در گفتگو با خبرگزاري فارس

سردار رودكي در گفتگو با خبرگزاري فارس

«كربلاي5» تلخي «كربلاي4» را به شيريني تبديل كرد/ انتشار اسناد جنگ در پاسخ به شبهات مؤثر است

نمايش...

كسر خدمت
اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

اطلاعيه: طرح هاي پژوهشي كسر خدمت

فرآيند انجام پروژه‌ تحقيقاتي به عنوان بخشي از خدمت سربازي

نمايش...

فراخوان
فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

فراخوان مقاله جهت فصلنامه مطالعات دفاع مقدس

قابل توجه كليه صاحبنظران، پژوهشگران، مدرسان و صاحبان انديشه

نمايش...


© 1386-1395 کلیه حقوق برای پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس محفوظ است.

نمايش و ارائه‌ي محتواها اعم از مقاله، كتاب و ... الزاماً به معناي ديدگاه بنیاد نمي‌باشد و تنها بيان كننده نظرات شخصي نويسندگان و بوجودآورندگان آنها مي‌باشد. برداشت، نمايش و ارائه كليه‌ي محتواهاي اين وبگاه تنها با ذكر صحيح و كامل منبع و برقراري پيوند مجاز مي‌باشد.

  ورود | ثبت نام | ارسال | اخبار | محتوا | تماس با ما | درباره