نقش آمريكا در جنگ ايران و عراق (1)


با وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، مهمترين ستون اصلي اتكاء آمريكا در منطقه خليج فارس فرو مي‌ريزد و توازني كه ايالات متحده آمريكا از طريق ايران و عربستان در منطقه خليج فارس به دنبال آن بود بر هم مي خورد.

نقش آمريكا در جنگ ايران و عراق (1)
با تكيه بر‌راهبرد مهار‌دوجانبه عراق و ايرانبا وقوع انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، مهمترين ستون اصلي اتكاء آمريكا در منطقه خليج فارس فرو مي‌ريزد و توازني كه ايالات متحده آمريكا از طريق ايران و عربستان در منطقه خليج فارس به دنبال آن بود بر هم مي خورد. از دست رفتن پايگاه نظامي مهم آمريكا در منطقه و بوجود آمدن كشوري با تفكرات و شور انقلابي و برخوردار از موقعيت برتر ژئوپليتيك در مقابل كشورهايي با حكومت هايي از نوع ديكتاتوري و پادشاهي مطلقه برآمده از طايفه‌اي خاص و فاقد برتري ژئوپليتيك، و از سوي ديگر تهديد هژموني منطقه‌اي آمريكا توسط دولت نوپاي جمهوري اسلامي ايران، سبب شد تا سياستمداران آمريكائي راهبرد تازه اي را تدوين و به مرحله اجرا گزارند.

 

تنبيه ايران انقلابي به واسطه تهديد هژموني آمريكا، سرگرم نمودن ايران و ممانعت از سرايت تفكر انقلابي به ديگر كشورهاي منطقه، تضعيف قدرت و توانائي‌ ايران از جمله اهداف اصلي راهبرد جديد اعلام نشده دولت ايالات متحده بود. مطابق اين راهبرد ديكتاتور فرصت طلب و بازنده نبرد سال 1352، به طرق مختلف تشويق به تجاوز نظامي به ايران شده و دو كشور ايران و عراق سالها سرگرم درگيري بي حاصل و پرهزينه خواهند شد كه هيچكدام برنده واقعي اين نبرد نخواهند بود. از نتايج ديگر اين راهبرد نيز تضعيف عراق به عنوان يكي از عوامل تهديد كننده رژيم اشغالگر قدس و از بين بردن وحدت و همبستگي بين اعراب بود.

 

مطابق اين برنامه، درگيري بين عراق و ايران تا زماني ادامه  خواهد يافت كه اولا هر دو كشور تضعيف شوند، ثانيا ادامه درگيري منجر به پيروزي قطعي يك طرف جنگ نشود و ثالثا جنگ بين عراق و ايران محدود به سرزمين هاي دو طرف شده و به ديگر كشورهاي منطقه از جمله همپيمانان اصلي آمريكا سرايت ننمايد. در واقع سياستمداران آمريكا جنگي كنترل شده را ميان عراق و ايران بوجود آورده و هدايت نمودند و بر اين اساس هيچگاه به يكي از طرفين اجازه پيروزي نهايي و قطعي در جنگ را نمي دادند.

 

لذا بر اساس اين راهبرد، هنگامي كه عراق بعد از آزادسازي خرمشهر به شدت آسيب ديد، ايالات متحده امريكا اعراب را در حمايت از حكومت در معرض سقوط بغداد بسيج نموده و آنها را تشويق به ارائه كمكهاي مالي به عراق نمود و خود نيز راسا نيازهاي اطلاعاتي عراق را كه از طرق مختلف از جمله ماهواره هاي نظامي و هواپيماهاي آژاكس مستقر در عربستان كسب مي گرديد، برآورده مي نمايد و اين سياست در طول جنگ 8 ساله به دفعات تكرار مي شود، تا از شكست قطعي عراق و پيروزي ايران جلوگيري شود.

 ديدار دونالد رامسفلد به عنوان فرستاده ويژه پرزيدنت «ريگان» به خاورميانه با صدام حسين در جريان جنگ ايران و عراق در تاريخ ۲۰ دسامبر ۱۹۸۳

 

از طرف ديگر نيز با توجه به اينكه تجهيزات مورد استفاده نيروهاي مسلح ايران ساخت كشورهاي غربي بالاخص آمريكا بود، دولت ايالات  متحده آمريكا به طرق مختلف و به صورت قطره چكاني نيازهاي تسليحاتي ايران را مستقيما و يا از طريق كشورهاي ثالث تامين نمود تا ماشين جنگي ايران نيز قادر به ايستادگي در مقابل ارتش تا بن دندان مسلح عراق باشد. رسوائي مشهور ايران-كنترا در زمان دولت ريگان، يكي از اقدامات آمريكا در تامين نيازهاي تسليحاتي ايران بود.

 

اين سياست كه مهاردوجانبه ايران و عراق بود توسط زيبگينو برژينسكي مشاور امنيت ملي وقت آمريكا در دولت كارتر در يكي از كتابهايش به اين گونه اعلام شده است: در دهه ۱۹۸۰ امريكا به دنبال رسيدن به تعادل ضمني قدرت بين ايران و عراق بود تا ايران هژموني منطقه را به دست نياورد و منافع امريكا را به خطر نيندازد. امريكا در طول جنگ ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ كمك‌هايي به عراق كرد تا از گسترش اسلام‌گرايان افراطي جلوگيري كند، و از سوي ديگر، به واسطه اسراييل حمايت‌هايي هم از ايران كرد، به خصوص در دوراني كه گروگان‌ها بايد آزاد مي‌شدند. (برژينسكي و اسكوكرافت، ۱۹۹۷)1

 

برژينسكي در مورد تامين نيازهاي تسليحاتي ايران توسط آمريكا نيز به صراحت مي گويد : آغاز جنگ ايران و عراق نياز به قطعات يدكي امريكايي را براي ايراني‌ها به وجود آورد و ما تلاش كرديم اين فرصت را به منظور به راه آوردن ايرانيان به كار گيريم. در اواسط اكتبر بين خودمان حتي اين بحث مطرح شد كه اين قطعات يدكي را جايي مثل آلمان، الجزاير يا پاكستان بگذاريم تا ايراني‌ها با هواپيماهاي خودشان بيايند و اينها را بردارند.

 

ما قصد دارد در سلسله مطالبي با عنوان كمك هاي اطلاعاتي دولت آمريكا به عراق در جنگ تحميلي به تشريح دخالتهاموضوع: جنگ ايران و عراق
نويسنده:
1395/06/17تاريخ انتشار:
منبع:
فرستنده: دبير منابع
پيوند مرتبط: براي توضيحات بيشتر اينجا كليك كنيد
بازديد: 2166
امتياز: 4